Programi Cvrčak udruge


Svi navedeni podaci su nam važni kako bi mogli ispuniti ugovor

Obavezno sukladno čl.12 Zakona o udrugama

CVRČAK GRUPU čine:
Škola stranih jezika, ritmike i plesa i sporta M.V.M Cvrčak, Udruga za rano učenje stranih jezika „Cvrčak“, Ritmičko-plesna udruga „Mali Cvrčak“, Športska udruga „Cvrčak sport”, Učilište Cvrčak POU, te privatni dječji vrtić „Mali Cvrčak“.