Balloons

Za sve predškolce
zabava, veselje i smijeh svaki dan!

U sklopu programa provodimo
verificirane programe:
* engleski jezik
* ritmika i ples
* sporte

Socijalizacija, kreativno izražavanje, igra,
predstave, grafomotorika…