CVRČAK GRUPA

Cvrčak Grupa bavi se prvenstveno obrazovanjem djece i odraslih, u skladu s ovlastima svih pravnih subjekata koji je sačinjavaju.

Cilj nam je poticati polaznike da zavole učenje i da im cjeloživotno učenje ne predstavlja samo popularan slogan, već način života. Poticanjem učenja kroz zabavu, situacijskog učenja i razvijanjem kreativnog razmišljanja učenje nije užitak samo za polaznike, već i voditelje programa.

Cvrčak Grupa počela se stvarati davno, a svoje korijene vuče još iz Škole Cvrčak. M.V.M Škola stranih jezika, ritmike, plesa i sporta započela je s radom 1993. godine. Dugogodišnjim predanim i profesionalnim radom CVRČAK je postao sinonim za Školu u kojoj se obrazuju djeca predškolskog uzrasta, mladi i odrasli.

Danas sa sigurnošću možemo reći kako su naši polaznici naša najbolja reklama. Za tajnu našeg uspjeha zaslužni su prije svega stručni, profesionalni i srdačni profesori, kojima je jednako važan svaki naš polaznik, ugodno okruženje u kojem se svaki naš polaznik i profesor osjeća dijelom velike obitelji, kao i najsuvremenije metode rada temeljene na visokim svjetskim standardima.

Stalnim osuvremenjivanjem pristupu učenja promičemo zadaću koju smo sebi odredili, a to je poticanje izvrsnosti i inovacija u odgoju i učenju. Želimo da naša škola bude istinski međunarodno orijentirana što bi potaklo naše polaznike da počnu razmišljati globalno, te na taj način otkriju svu lingvističku i kulturalnu raznolikost svijeta u kojemu žive.

Danas s ponosnom možemo reći da smo sustavnim i profesionalnim radom iz male obiteljske tvrtke prerasli u grupaciju – CVRČAK GRUPA, u okviru koje djeluju Škola stranih jezika, ritmike i plesa i sporta M.V.M Cvrčak, Udruga za rano učenje stranih jezika „Cvrčak“, Ritmičko-plesna udruga „Mali Cvrčak“, Športska udruga „Cvrčak sport”, Učilište Cvrčak POU, te privatni dječji vrtić „Mali Cvrčak“.

error: Sadržaj je zaštićen !!