Uprava Cvrčak Grupe, koju čine MVM Cvrčak doo, Učilište Cvrčak POU, DV Mali Cvrčak, Cvrčak udruga za rano učenje stranih jezika, Ritmičko Plesna Udruga Mali Cvrčak i udruga Cvrčak Sport, u cilju zadovoljavanja potreba korisnika kojima pruža usluge utvrđuje slijedeću:

Politiku kvalitete

Polazeći od stajališta da je temeljno pravo svakog djeteta i mladeži, pravo na obrazovanje, učenje i sticanje vještina, kao i pravo na dobar odgoj, u postizanju kvaliteta usluga slijedit će se slijedeće predstavke

  1. programi za djecu i mlade – organizirat će se s ciljem razvoja ljubavi djece prema određenoj aktivnosti, pazeći pri tome na sigurnost djece, te kroz jasno definirane stupnjeve paziti na primjerenost programa uzrastu
  2. programi za odrasle – organizirat će se s ciljem edukacije i poticanjem stupnja znanja, a sve u skladu s međunarodnim normama prema odrednicama ZEROJ stupnjeva (A1-C2)
  3. provodit će se suradnja s partnerima u brizi za djecu i mladež – roditeljima i starateljima, te suradnicima i institucijama odgoja i obrazovanja
  4. sustavno će se pratiti rad i razvijati stručnost naših djelatnika putem seminara, radionica, hospitacija i mentorskih kontrola, te će se poticati sposobnost, kreativnost i motiviranost djelatnika
  5. osigurat će se dobri uvjeti rada kroz stalnu nabavku adekvatne i osuvremenjene  literature, te informatičke opreme i dobro izrađenog programa o polaznicima koji omogućava brze i točne informacije, te suradnju administracija-roditelj koja se svakodnevno ažurira
  6. provodit će se prezentacija uspješnosti kroz priredbe za roditelje,  javne nastupe i natjecanja (Challenge Quiz)

  Način provođenja ove politike vezan je uz poslovnu etiku, njegovanje ljubaznih odnosa, strpljivosti, poštenja, zaštite okoliša, očuvanja zdravlja djece i mladeži te savjesnosti u rješavanju problema.

  Opću odgovornost u ostvarivanju kvalitete rada imaju sve osobe u aktivnostima odgoja i obrazovanja koje ova Grupa provodi, angažirane po svim vidovima ugovornih odnosa.

  Odgovorni zaposlenici imaju i posebnu odgovornost nadzora provedbe i poticanja poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom.

  Poštivat će se zakoni, propisi i ostala pravna regulativa vezana uz poslovanje, zaposlene, zaštitu okoliša i zakonske norme.

  Ovom politikom upravljanja kvalitetom, upoznati su svi zaposlenici i sve osobe koje rade za Cvrčak Grupu, a dostupna je i svim zainteresiranim stranama.

  U Zagrebu, 15.01.2016.

Za MVM Cvrčak doo                   Maja Momirov, direktorica
Za Učilište Cvrčak POU               Vesna Matulić, ravnateljica
Za DV Mali Cvrčak                       Maja Momirov, ravnateljica

Za Cvrčak, Zagreb                       Vesna Matulić, predsjednica udruge
Za RPU Mali Cvrčak                    Vesna Matulić, predsjednica udruge
Za Cvrčak Sport                           Vesna Matulić, predsjednica udruge

error: Sadržaj je zaštićen !!