INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Opseg

Prema Općoj odredbi o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – “GDPR”) koja je na snazi od 25. svibnja 2018. godine, kako bismo postupali u skladu s GDPR zahtjevima, dužni smo prikupiti privole naših korisnika s njihovim osobnim podacima u svrhu kontaktiranja korisnika te za sklapanje ugovora o polaženju programa.

Suglasan/sna sam da Voditelj obrade smije obrađivati i koristiti sljedeće osobne podatke u niže navedene svrhe:

Kategorije osobnih podataka: 

  1. Podaci polaznika navedeni u Ugovoru o polaženju programa i upisnom formularu: ime i prezime djeteta/polaznika, OIB, datum i godina rođenja, adresa i mjesto stanovanja, ime i prezime oca ili majke/skrbnika, telefon/mobitel, e-mail
  2. Podaci polaznika navedeni pri testiranju  ime i prezime, e-mail, datum, godina i mjesto rođenja,
  3. Podaci polaznika navedeni u online prijavi za intenzivni tečaj, metodičke ili konverzacijske radionice: ime i prezime, telefon/mobitel, e-mail

 

Svrhe obrade: Kontaktiranje korisnika/polaznika, slanje obavijesti, dopisa, uplatnica i informacija vezanih uz Cvrčkove programe ili događanja organiziranih od strane Cvrčak grupe.

Razdoblje pohranjivanja: Za vrijeme trajanja Ugovora o polaženju programa i pohađanju programa odnosno tijekom obrazovanja te godinu dana nakon završetka trajanja Ugovora, radi informiranja o programima ili događanjima u Cvrčak grupi. To vrijeme vrijedi za sve osobne podatke osim onih za koje je razdoblje pohranjivanja prema važećim zakonskim propisima dulje ili trajno.

Pravo povlačenja privole u skladu s odredbom članka 7. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Ova privola može se povući u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti voditelj obrade ili njegov zastupnik u pisanom obliku na adresu 4. Poljanice 4, Zagreb, e-mailom na: cvrcak.grupa@gmail.com ili usmenim putem.

Po primitku Izjave o povlačenju privole, Voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Potrebno je napomenuti da će sve obrade/prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

 

Dodatne informacije


Voditelj obrade: Cvrčak grupa (u čijem su sastavu Škola stranih jezika M.V.M. Cvrčak, Cvrčak Udruga za rano učenje stranih jezika, Ritmičko-plesna udruga Mali Cvrčak, Športska udruga Cvrčak sport, Učilište Cvrčak POU te dječji vrtić Mali Cvrčak), 4. Poljanice 4 iz Zagreba.

Članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) predstavlja pravnu osnovu za obradu podataka ove privole. Ako se privolom ne odobri obrada, ovdje opisana obrada podataka neće se izvršiti.

Nadalje, temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u odnosu na obradu gore navedenih osobnih podataka imate:

  • Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u vezi s osobnim podacima koji se odnose na ispitanika u skladu s člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo na ispravak u skladu s člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo brisanja (“pravo na zaborav”) u skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo na prigovor u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Korisnik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te njenim prihvaćanjem  potvrđujem kako sam upoznat/a da u bilo koje vrijeme mogu povući privolu bez kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat/a kako, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja

prava za dobijanje potvrde o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti moje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje mojih osobnih podataka te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

Potvrđujem da sam od strane voditelja obrade osobnih podataka upoznat/a kako sve ostale informacije vezane uz obradu mojih osobnih podataka mogu dobiti upitom na adresu elektroničke pošte slubenikZOP@cvrcakgrupa.com kao i da mogu podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka na istu adresu elektroničke pošte.