Predbilježba za programe Cvrčak grupe


Svi navedeni podaci su nam važni kako bi mogli ispuniti ugovor

molimo upišite ispravan OIB (mora sadržavati 11 znamenki)
Navedite naziv ustanove koju polazi vaše dijete

Ukoliko se ne otvori osvježite sa F5

Ogledni primjerak ugovora

CVRČAK GRUPU čine:
Škola stranih jezika, ritmike i plesa i sporta M.V.M Cvrčak, Udruga za rano učenje stranih jezika „Cvrčak“, Ritmičko-plesna udruga „Mali Cvrčak“, Športska udruga „Cvrčak sport”, Učilište Cvrčak POU, te privatni dječji vrtić „Mali Cvrčak“.