Strani jezici - engleski, njemački i talijanski jezik

Kraći programi stranih jezika “Cvrčak” za djecu rane i predškolske dobi u vašem vrtiću organizirani su kontinuirano tijekom cijele pedagoške godine, dva puta tjedno po jedan školski sat, od listopada do svibnja.

“Cvrčak” Vašem mališanu pruža mogućnost da na zanimljiv način, kroz druženje s teacher, maestrom, Lehrerin i drugim polaznicima, razvija zanimanje i pronalazi motivaciju za učenje i usvajanje stranih jezika. Naši predškolski polaznici kroz niz zabavnih sadržaja savladavaju ‘ozbiljno’ gradivo (izgovor, konverzaciju, jezične strukture, ali i upoznaju se s različitim običajima kulturama).

Toddler/Krabbler​

Program za učenje stranih jezika Toddler/Krabbler prilagođen je našim najmlađim polaznicima. Namijenjen je djeci u dobi od 3 do 4 godine.

Strani jezici

Kraći programi stranih jezika Cvrčak za djecu predškolske dobi organizirani su u vašem vrtiću kontinuirano tijekom pedagoške godine, od listopada do svibnja, dva puta tjedno po jedan školski sat.

Ritmika i ples

Kraći program ritmike i plesa Cvrčak za djecu rane i predškolske dobi organiziran je u vašem vrtiću kontinuirano tijekom pedagoške godine, od listopada do svibnja, dva puta tjedno po jedan školski sat.

Sport

Kraći program sporta za djecu rane i predškolske dobi Športske Udruge Cvrčak sport organiziran je u vašem vrtiću kontinuirano tijekom pedagoške godine, od listopada do svibnja, dva puta tjedno po jedan školski sat.