Ritmika i ples

Kraći program ritmike i plesa “Cvrčak” za djecu rane i predškolske dobi U vrtićima Grada Zagreba organiziran je kontinuirano tijekom pedagoške godine, od listopada do svibnja.

Djeca rane i predškolske dobi izrazito su aktivna i upravo zato lijepo reagiraju na ritam i ples. Naš je program u potpunosti prilagođen  njihovom psihofizičkom razvoju i sposobnostima.

Jedan od najvažnijih ciljeva programa ritmike i plesa je potaknuti dijete na aktivno korištenje pokreta kroz igru kao jedan od načina izražavanja. Posebnu pozornost posvećujemo razvoju mašte, kreativnosti, ali pažnje i koncentracije.

Neke od važnih zadaća programa su:

  • Upoznavanje vlastitog tijela
  • Snalaženje u prostoru i razvijanje sposobnosti kretanja kroz prostor
  • Učenje pravilnog držanja i disanja
  • Razvijanje sposobnosti pravilnog korištenja mišića nogu, ruku i stopala (hodanje, trčanje, bacanje, hvatanje, puzanje, poskoci, skokovi, okreti i sl.)
  • Učenje raznih načina hodanja i kretanja
  • Njegovanje i kultiviranje glasovnih mogućnosti (intonativno pjevanje)
  • Razvijanje muzičkog sluha i muzičkog pamćenja, osjećaja za ritam (samostalno i pravilno izvođenje određenih trajanja)
  • Stvaranje novih prijateljstva, druženje s vršnjacima i stvaranje osjećaja zajedništva te osjećaja pripadnosti grupi