previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

STRANI JEZICI - USAVRŠAVANJE redovni verificirani programi općeg jezika

UČILIŠTE CVRČAK ima verifikaciju za 4 strana jezika:

– engleski opći jezik / KLASA: UP/I-602-07/09-03/00122 od 28.09.2010.
– njemački opći jezik/ KLASA: UP/I-602-07/11-03/00272 od 14.12.2011.
– talijanski opći jezik/ KLASA: UP/I-602-07/11-03/00272 od 14.12.2011.
– španjolski opći jezik/ KLASA: UP/I-602-07/11-03/00272 od 14.12.2011.

Programi se provode na stupnjevima:
A1 (min 140 nastavnih sati) – 2 modula
A2 (min 140 nastavnih sati) – 2 modula
B1 (min 280 nastavnih sati) – 4 modula
B2 (min 140 nastavnih sati) – 2 modula
C1 (min 280 nastavnih sati) – 4 modula
C2 (min 140 nastavnih sati) – 2 modula

Verificirani nastavni programi i stupnjevi usklađeni su s CEFR-om(ZEROJ) te su ujedno i priprema za polaganje međunarodno priznatih ispita u British Councilu.
Nastava se odvija 1×2 nastavna sata tjedno ili 2×2 nastavna sata tjedno, a trajanje modula je 70 nastavnih sati za skupinu od minimalno 8 polaznika.

Polaganje završnog ispita i izdavanje svjedodžbi za polaznike UČILIŠTA CVRČAK uključeno je u školarinu. Po završetku modula polaznik prima uvjerenje, a po završetku stupnja javnu ispravu, tj. svjedodžbu, s pravom upisa u elektronički obrazac(radna knjižica).

Uz redovne programe, osmislili smo i dodatne programe prema zahtjevima i potrebama naših polaznika.
Vrste programa za odrasle

dodatne informacije:
upis i odabir stupnjeva
stupnjevi
uvjerenja i svjedodžbe