previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

GODIŠNJI KALENDAR RADA

za redovne Učilišne programe usavršavanja stranih jezika

Upisi radnim danom 8-20h;U rujnu za jesenski semestar U siječnju i veljači za proljetni semestar Za individualne tečajeve i konverzacijske radionice upisi traju cijele godine!
Završni ispiti Redovni rokoviveljača za prvi modul lipanj za drugi modul
Završni ispiti Izvanredni rokoviožujak za prvi modul srpanj/rujan za drugi modul
Upisi na intenzivne tečajeve, konverzacijske/metodičke radionice i individualnu poduku traju cijele godine, a skupine počinju s radom čim se ostvari grupa.