GODIŠNJI KALENDAR RADA

za redovne Učilišne programe usavršavanja stranih jezika

Upisi
radnim danom od 9 do 16 sati

ili online na https://cvrcakgrupa.com/predbiljezba/

U rujnu za jesenski semestar
U siječnju i veljači za proljetni semestar

Za individualne tečajeve i konverzacijske radionice upisi traju cijele godine!
Završni ispiti
Redovni rokovi
veljača za prvi modul
lipanj za drugi modul

Završni ispiti

Izvanredni rokovi
ožujak za prvi modul
srpanj/rujan za drugi modul

Upisi na intenzivne tečajeve, konverzacijske/metodičke radionice i individualnu poduku traju cijele godine, a skupine počinju s radom čim se formira grupa.