Metodičke radionice

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA  ODGOJITELJE ,VODITELJE INTEGRIRANIH I KRAĆIH PROGRAMA ENGLESKOGA/NJEMAČKOGA JEZIKA I RITMIKE I PLESA

Ciljevi radionica: stranog jezika

 • Razvoj metodičkog pristupa ranom učenju stranih jezika u radu s djecom predškolskog uzrasta
 • Kvalitetno osmišljavanje i provođenje jezičnih nastavnih sadržaja s obzirom na različit uzrast djece
 • Osvješćivanje i usavršavanje vlastitih jezičnih kompetencija
 • Važnost dobre pripreme i odabira kvalitetnih nastavnih sadržaja
 • Pomoć pri unaprjeđenju komunikacije na stranom jeziku te pružanje alata za samopouzdanije i učinkovitije podučavanje na engleskom/njemačkom jeziku
 • Pomoć pri odabiru materijala i pripremi nastavnih aktivnosti
 • Poticanje suradničkih odnosa, timskog rada i osjećaja pripadanja grupi

Oblici rada:

 • Prezentacija ready-to-use aktivnosti uz popratnu diskusiju i savjete
 • Interaktivno predavanje, prezentacija s refleksijom, foto i video – prezentacija

 • Praktične vježbe za storytelling, jezične igre na engleskom/njemačkom jeziku uz dramatizaciju i pokret

 • Radionice u parovima i skupinama

Metode i strategije rada:

 • Svaka radionica ciklusa podijeljena je u tri dijela koji sadrže prezentaciju aktivnosti uz primjere iz bogate 29-godišnje prakse uz uvodnu i popratnu diskusiju, nakon čega slijede radionice za sudionike uz prezentaciju i analizu.
 • Stručna edukacija u vidu metodičkih radionica odvija se u prostoru Učilišta Cvrčak, 4. Poljanice 4, Zagreb.
  Napomena: točne datume i vrijeme održavanja radionica određujemo tijekom školske godine u skladu sa ostalim stručnim skupovima, blagdanima i seminarima, a obavijest o terminima održavanja šaljemo elektroničkom poštom i objavljujemo na službenoj Facebook stranici Cvrčak grupe.

Radionice za ritmiku i ples u predšklolskom odgoju

Cilj seminara je olakšati voditeljima programa RITMIKE I PLESA, bilo integriranih ili kraćih,
kvalitetnu i fokusiranu pripremu nastavnih sati, te provedbu zamišljenih ideja na učinkovit i
zabavan način, kao i omogućiti im kvalitetnu stručnu izobrazbu u svrhu njihovog
profesionalnog napretka.

Ciljevi radionica:

 • Razvoj metodičkog pristupa ranom usvajanju ritmike i plesa  u radu s djecom vrtičkog uzrasta
 • Tjelesne i kongitivne sposobnosti djece tog uzrasta, pristup ritmu i dinamici
 • Praktične ideje u osmišljavanju nastavnih sadržaja

Oblici rada:

 • Predavanje i radionice u parovima i skupinama

Metode i strategije rada:

 • Seminar je podijeljen u tri dijela. Svaki dio sadrži kratko predavanje uz primjere iz 29-godišnje prakse, nakon čega slijedi radionica za sudionike uz prezentaciju i analizu.
 • Stručna edukacija u vidu metodičkih radionica odvija se u prostoru Učilišta Cvrčak, 4. Poljanice 4, Zagreb.
  Napomena: točne datume i vrijeme održavanja radionica određujemo tijekom školske godine u skladu sa ostalim stručnim skupovima, blagdanima i seminarima, a obavijest o terminima održavanja šaljemo elektroničkom poštom i objavljujemo na službenoj Facebook stranici Cvrčak grupe.