Podaci o učilištu

Ustanova Učilište Cvrčak – Pučko otvoreno učilište, osnovana je 1998. godine rješenjem Ministarstva prosvjete i športa (KLASA:UP/I –602-07/98-01/51; URBROJ: 532-07/8-98-2) od 8. srpnja 1998.

Učilište “CVRČAK” zasnovano je na iskustvima, tradiciji i uspjesima Škole stranih jezika M.V.M. Cvrčak koja radi već više od dvadeset i sedam godina.

Naš prvi program rađen je još 1991. godine u suradnji s tadašnjim Zavodom za školstvo i gospođama Anicom Osredečki i Aleksandrom Krstulović.

Ostvarivanje naših programa stranih jezika za djecu predškolske, školske i srednjoškolske dobi potaklo je potrebu rada s odraslim polaznicima u vlastitom prostoru.

S obzirom na sve veće potrebe odraslih polaznika za usavršavanjem znanja stranih jezika te stjecanju potvrde o znanju stranog jezika određenog stupnja s mogućnošću upisa u e-radnu knjižicu (javne isprave), proširili smo našu ponudu programa stranih jezika i na odrasle polaznike u ustanovi u kojoj je odraslim polaznicima  ponuđen program općeg engleskog jezika, a kasnije i ostalih jezika, prema stupnjevima usklađenim s odrednicama Vijeća Europe.

Danas Učilište organizira programe za odrasle polaznike (od 15 godina nadalje) koristeći kombinaciju klasičnog i multimedijskog pristupa.

Radi se u manjim skupinama polaznika, a termini se prilagođavaju našim polaznicima.
Posebno se ponosimo tradicijom polaženja polaznika na stupnjevima B2 i C1 koje dodatno pripremamo za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ESOL ispita engleskog jezika pri British Councilu.

UČILIŠTE CVRČAK – Pučko otvoreno učilište je ustanova koju je osnovala škola stranih jezika M.V. M. CVRČAK koja je i aktivna članica Zajednice za strane jezike pri HGK.

Od travnja 2013 do prosinca 2021. Učilište Cvrčak – POU ima međunarodni certifikat upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 kojim dokazuje kvalitetu organizacije i provedbe programa.

Učilište ima i pravo javnosti što znači:

da su naši programi učenja stranih jezika dio ukupnog obrazovanja Republike Hrvatske
da ih izvode kvalificirani predavači
da je svjedodžba javna isprava
da se stupanj znanja jezika upisuje u e-radnu knjižicu.