TERMINI I TRAJANJE PROGRAMA

Programi redovnog općeg engleskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog jezika za odrasle verificirani su od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a provode se kroz 70 školskih sati po semestru/modulu.

Satnica se odrađuje u skladu s tempom polaženja programa – prema izboru polaznika pri upisu (1 x tjedno po 2 školska sata ili 2 x tjedno po dva školska sata).

Programi se odvijaju u poslijepodnevnim i večernjim terminima, a moguće je i organiziranje vikend programa, ovisno o potrebama naših polaznika.

Minimalan broj polaznika za skupinu za provođenje redovnih programa usavršavanja stranih jezika je 8.

Kod ostalih programa satnica je prilagođena potrebama i ciljevima polaznika.

konverzacijske radionice

intenzivni tečajevi

individualna poduka