PLESNA GRUPA CVRČAK

Plesna grupa Cvrčak djeluje već dugi niz godina u centrali Cvrčka, a polaze ju učenice i učenici  osnovnih škola grada Zagreba. U radu plesne grupe Cvrčak njeguje se kvalitetan odnos prema svim vrstama glazbe, osnovama ritmike i plesa i osnova modernih tehnika, posebice jazz dancea. 

Naši plesni pedagozi osobitu pažnju pridaju kvalitetnom zagrijavanju, kao temeljitoj pripremi za nastavak rada na koreografijama, a u radu se koriste razne vrste glazbe, od klasike do recentnih plesnih hitova. Uz ples, polaznici imaju priliku otkriti novi način izražavanja, naučiti cijeniti svoje sposobnosti i kreativnost, popraviti svoje držanje, naučiti slušati glazbu, cijeniti umjetnost te sklopiti divna prijateljstva i pamtiti uspomene na nastupe.

Posebno se ponosimo javnim nastupima na modnim revijama, prigodnim blagdanskim proslavama u obrazovno-odgojnim ustanovama i atraktivnim lokacijama te našim plesnim produkcijama u kazalištu. Naše nastupe možete pratiti na Facebook profilu Cvrčak grupe.