STRANI JEZICI

ŠKOLSKI PROGRAMTrajanje stupnja: min 70 sati po 45 min
NAZIV STUPNJAOznaka stupnja
ÐAČKI IA 1.1
ÐAČKI IIA 1.2
ÐAČKI IIIA 2.1
ÐAČKI IVA 2.2
OMLADINSKI IB 1.1
OMLADINSKI IIB 1.2
OMLADINSKI IIIB 1.3
OMLADINSKI IVB 1.4


U sklopu stupnjeva B2 i C1 polaznike ujedno pripremamo i za polaganje međunarodno priznatih ispita pri Britanskom konzulatu (FCE i CAE) http://www.britishcouncil.hr/hr/exams/cambridge-esol-exams .