STRANI JEZICI za osnovnoškolce od 1. do 8. razreda

Programi stranih jezika za osnovnoškolce od 1. do 8. razreda u potpunosti su prilagođeni dobi i predznanju naših polaznika te stupnju učenja jezika. Nastava na osnovnoškolskim programima stranih jezika uvijek je zanimljiva, poticajna i dinamična, što utječe i na motivaciju polaznika, ali i profesora koji sa njima rade.

Uz klasičan pristup metodici, naglasak je na situacijskom učenju te učenju kroz igru, a u radu se koriste tradicionalni nastavni materijali, kao i multimedijska nastavna sredstva. Osim besplatnog savjetovanja za roditelje i besplatnog prijemnog ispita za nove polaznike pri upisu, tijekom godine se redovno vrše i sva potrebna testiranja, primjerena uzrastu djece i njihovim vještinama, o čemu roditelj može dobiti redovne informacije na razgovoru s profesorima i roditeljskom sastanku.

Posebno se ponosimo projektima, javnim nastupima u kazalištu i raznim kulturnim događanjima, a osmislili smo i nagradni kviz na engleskom jeziku kojim potičemo polaznike na uživanje u čitanju i osmišljavanju priča na engleskom jeziku – Challenge Quiz. Tijekom godine imamo i brojna iznenađenja za naše polaznike – blagdanske zabave, karneval, nagradne igre i bingo, filmske radionice i učenje uz popularnu glazbu.

Za engleski jezik polaznicima nudimo i besplatne online bilježnice zabavnih i korisnih zadataka, za koje svaki korisnik ima vlastitu lozinku, a profesor može pratiti napredak polaznika.

Nastava se odvija tijekom pedagoške godine od rujna do lipnja, u terminima 2 x tjedno 45 minuta, ili 1 x tjedno 90 minuta ovisno o uzrastu djece, a praznicima pratimo rad osnovnih i srednjih škola.Važnost učenja stranih jezika leži u činjenici da djeca usvajajući strani jezik, razvijaju svoje komunikacijske vještine, aktivno koristeći jezik kroz različite zadane teme, vokabular, gramatičke strukture i jezične funkcije. Programi stranih jezika sadržajno i tematski prate godišnji plan i program rada.

Minimalan broj polaznika u skupini je 8, dok kod skupina s manjim brojem polaznika, Cvrčak vrši prilagodbu trajanja i/ili cijene programa.